Việt Nam Quốc dân đảng là tổ chức...

Việt Nam Quốc dân đảng là tổ chức đại diện cho giai cấp nào ?

0
Việt Nam Quốc dân đảng là tổ chức đại diện cho giai cấp nào ?
Địa chủ. Tư sản dân tộc. Tư sản mại bản. Công nhân.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tư sản dân tộc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP