Cho đoạn trích: “Chiến dịch này là một...

Cho đoạn trích: “Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân độ...

0
Cho đoạn trích: “Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và ý nghĩa chính trị quan trọng”. (Trích nội dung bức điện khen ngợi, động viên cán bộ, chiến sĩ ngoài mặt trận của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Cho biết nội dung bức điện nói về chiến dịch nào ?
Chiến dịch Việt Bắc thu – đông (1947). Chiến dịch Biên giới thu – đông (1950). Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). Chiến dịch Tây Bắc thu – đông (1952).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP