Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư...

Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương được Đả...

0
Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định trong thời kì 1936 – 1939 là
chống đế quốc và chống phong kiến. đánh đổ thực dân Pháp, giành độc lập. đấu tranh đòi các quyền tự do, dân chủ. chống chế độ phản động thuộc địa.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
chống đế quốc và chống phong kiến.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP