Cần điều chế 1 lít ancol etylic 46°...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cần điều chế 1 lít a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cần điều chế 1 lít ancol etylic 46° (khối lượng riêng của etylic nguyên nhất là 0,8 g/ml) từ tinh bột. Biết hiệu suất quá trình thủy phân và lên men đều là 80%. Khối lượng gạo chứa 90% tinh bột cần dùng là A. 1,8 kg B. 0,9 kg C. 2,25 kg D. 1,125 kg

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
V C2H5OH = 1000.46% = 460 ml —> nC2H5OH = 460.0,8/46 = 8 mol —> nC6H10O5 = 8/2.80%.80% = 6,25 —> m gạo = 6,25.162/90% = 1125 gam = 1,125 kg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP