Đốt cháy hoàn toàn a mol X là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (b – c = 5a). Khẳng định nào sau đây luôn đúng ? A. Trong phân tửX có 3 liên kết pi. B. 1 mol X cộng được tối đa 3 mol H2. C. X là triolein. D. X là chất béo.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
b – c = 5a —> X có k = 6, bao gồm 3 liên kết pi trong chức este và 3 liên kết pi ở gốc axit. —> B luôn đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP