Đốt cháy hoàn toàn 6 84 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 6...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 6,84 gam hỗn hợp X gồm ba cacbohydrat thu được 5,376 lít CO2 ở đktc và x gam nước. Giá trị của x là A. 3,72. B. 3,60. C. 3,69. D. 3,96.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,24 Quy đổi X thành C (0,24 mol) và H2O (x gam) mX = 0,24.12 + x = 6,84 —> x = 3,96

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP