Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn lẫn V ml dung d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M thu được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là A. 2 B. 1 C. 4 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nOH- = 10^-5V nH+ = 3.10^-5V Sau khi pha trộn: nH+ dư = 2.10^-5V —> [H+] dư = 2.10^-5V/2.10^-3V = 0,01 —> pH = 2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP