Trộn rất nhanh dung dịch chứa 0 09...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn rất nhanh dung ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn rất nhanh dung dịch chứa 0,09 mol HCl vào dung dịch chứa 0,06 mol Na2CO3 và 0,04 mol NaHCO3 thì thu được a mol CO2. Giá trị của a : A. 0,07 B. 0,08 C. 0,035 D. 0,042

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 min = nHCl – nNa2CO3 = 0,03 nCO2 max = 0,04 + (0,09 – 0,04)/2 = 0,065 —> C hoặc D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP