Hỗn hợp X gồm CuSO4 MgSO4 FeSO4 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm CuSO4,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm CuSO4, MgSO4, FeSO4 và Fe2(SO4)3 có chứa 21,92% S về khối lượng. Lấy 200 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 93,6 gam chất rắn. Phần trăm về khối lượng của FeSO4 trong X là: A. 34,2% B. 19,0% C. 30,4% D. 41,8%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nSO42- = nS = 200.21,92%/32 = 1,37 —> m kim loại = 200 – 1,37.96 = 68,48 —> nO2- = (93,6 – 68,48)/16 = 1,57 Điện tích âm chênh lệch là do Fe2+ bị oxi hóa lên Fe3+ —> nFe2+ = 2(1,57 – 1,37) = 0,4 —> %FeSO4 = 0,4.152/200 = 30,4%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP