Đốt cháy hoàn toàn 3 1 gam photpho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 3,1 gam photpho rồi cho toàn bộ sản phẩm vào 100 ml dung dịch NaOH 2,5M, thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tan là A. Na3PO4, NaOH dư B. NaHPO4 C. NaH2PO4, Na2HPO4 D. Na3PO4, Na2HPO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH3PO4 = nP = 0,1 nNaOH = 0,25 —> nOH-/nH3PO4 = 2,5 —> Sản phẩm là Na3PO4, Na2HPO4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP