Hỗn hợp X gồm ba amino axit chỉ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ba ami...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ba amino axit (chỉ chứa nhóm chức -COOH và -NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mN/mO = 7/8. Để tác dụng vừa đủ với 10,36 gam hỗn hợp X cần 120 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác cho 20,72 gam hỗn hợp X tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 26,72 B. 15,28 C. 24,56 D. 24,02

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mN/mO = 7/8 —> nN = nO Trong 10,36 gam X chứa nN = nHCl = 0,12 —> nO = 0,12 —> Trong 20,72 gam X chứa nO = 0,24 —> nH2O = nNaOH phản ứng = nO/2 = 0,12 Bảo toàn khối lượng: m rắn = mX + mNaOH – mH2O = 24,56 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP