Lấy 16 gam hỗn hợp Mg và M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon // Lấy 16 gam hỗn hợ...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
// Lấy 16 gam hỗn hợp Mg và M (có cùng số mol) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch A chứa 84 gam muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 (tỉ lệ 1:1 về số mol). Nếu lấy 22,4 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với 300ml dung dịch H2SO4 1M thì thu được V lít khí (đktc). Giá trị của lớn nhất của V là? A. 8,96 B. 6,72 C. 12,544 D. 17,92 Gia Truyen trả lời 23.12.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP