Hòa tan hoàn toàn 16 0 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 16...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 16,0 gam hỗn hợp rắn X gồm FeS2 và Cu2S trong 120,0 gam dung dịch H2SO4 98%, đun nóng thu được dung dịch Y và V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đkc). Cho BaCl2 dư vào dung dịch Y thu được 139,8 gam kết tủa. Giá trị của V là: A. 17,92 B. 20,16 C. 16,80 D. 22,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nFeS2 = a và nCu2S = b —> mX = 120a + 160b = 16 (1) Bảo toàn electron: 2nSO2 = 15a + 10b —> nSO2 = 7,5a + 5b nH2SO4 = 1,2 và nBaSO4 = 0,6 Bảo toàn S: 2a + b + 1,2 = 0,6 + 7,5a + 5b (2) (1)(2) —> a = 0,08 và b = 0,04 —> nSO2 = 7,5a + 5b = 0,8 —> V = 17,92

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP