Số công thức cấu tạo của C8H10O là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Số công thức cấu tạo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Số công thức cấu tạo của C8H10O là dẫn xuất của benzen, không tác dụng với Natri là: A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Không tác dụng với Na nên không có nhóm OH: C6H5-O-CH2-CH3 C6H5-CH2-O-CH3 CH3-C6H4-O-CH3 (o, m, p)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP