Cho 0 01 mol amino axit A tác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,01 mol amino a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125 M. Cô cạn dung dịch thu được 1,835 gam muối. Phân tử khối của A là: A. 97. B. 120. C. 147. D. 150.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nA = nHCl = 0,01 —> A có 1NH2. MA = M muối – 36,5 = 147

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP