Hiđrocacbon mạch hở X tác dụng với H2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hiđrocacbon mạch hở ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hiđrocacbon mạch hở X tác dụng với H2 dư/Ni ở nhiệt độ cao, thu được isopentan. Mặt khác, X tác dụng với AgNO3/NH3, thu được kết tủa. Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + AgNO3/NH3 tạo kết tủa nên X có nối 3 đầu mạch. Mặt khác, X + H2 —> Iso pentan nên X có khung C giống iso pentan. X là: (CH3)2CH-C≡CH CH2=C(CH3)-C≡CH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP