Cho các phát biểu sau: a Độ dinh...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ. (b) Thành phần chính của supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4. (c) Amoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm. (d) Khi phản ứng với Fe2O3 thì HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Sai, supephotphat kép chỉ chứa Ca(H2PO4)2. (c) Đúng (d) Sai, HNO3 chỉ đóng vai trò axit trong phản ứng này.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP