Đốt cháy hoàn toàn 6 6 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 6...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 6,6 gam hỗn hợp X chứa hai hợp chất hữu cơ Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 17,9 gam, đồng thời xuất hiện 32,5 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Y và Z lần lượt là? A. 40%, 60% B. 50%, 50% C. 55%, 45% D. 70%, 30%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ca(OH)2 dư nên nCO2 = nCaCO3 = 0,325 mCO2 + mH2O = 17,9 —> nH2O = 0,2 nC = 0,325; nH = 0,4 —> nO = 0,14375 Không có nghiệm phù hợp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP