X Y Z là 3 este đều mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y, Z là 3 este đề...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y, Z là 3 este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác (trong đó X, Y đều đơn chức, Z hai chức). Đun nóng 19,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được F chỉ chứa 2 muối có tỷ lệ số mol 1 : 1 và hỗn hợp 2 ancol đều no, có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp 2 ancol này qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam. Đốt cháy toàn bộ F thu được CO2, 0,39 mol H2O và 0,13 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của este có khôi lượng phân tử nhỏ trong E là: A. 3,84% B. 3,92% C. 3,78% D. 3,96% Pham su su trả lời 26.05.2018 Bình luận(0)

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa2CO3 = 0,13 —> nNaOH = 0,26 Đặt ancol là R(OH)n (0,26/n mol) —> m tăng = (R + 16n).0,26/n = 8,1 —> R = 197n/13 Do 1 ≤ n ≤ 2 —> 15,2 < n < 30,4 —> Hai ancol là C2H5OH (u) và C2H4(OH)2 (v) —> u + 2v = 0,26 & 45u + 60v = 8,1 —> u = 0,02 và v = 0,12 Bảo toàn khối lượng: mE + mNaOH = m muối + m ancol —> m muối = 21,32 gam Trong muối có nNa = 0,26 —> nO = 0,52 nH2O = 0,39 —> nH = 0,78 —> nC = 0,52 —> nCO2 = nC – nNa2CO3 = 0,39 Vì nCO2 = nH2O —> Các muối no, đơn chức, mạch hở. —> n muối = nNaOH = 0,26 —> Số C = 0,52/0,26 = 2 Do 2 muối có số mol bằng nhau —> HCOONa và C2H5COONa Vậy các este gồm: X: HCOOC2H5 (0,01) Y: C2H5COOC2H5 (0,01) Z: HCOO-CH2-CH2-OOC-C2H5 (0,12) —> %X = 3,84%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
giải thì giải có tâm xíu đi ạ  giải vậy rồi mấy ai hiểu 

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP