Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO4 và KCl (với điện cực trơ, màng ngăn, hiệu suất điện phân 100%) đến khi nước bắt đầu điện phân đồng thời ở cả hai điện cực thì dừng, thì thu được 0,672 lít khí (đktc) ở anot và dung dịch X. Biết X hòa tan vừa hết 1,16 gam Fe3O4. Giá trị của m là : A. 8,74 B. 9,38. C. 5,97 D. 7,14

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X hòa tan được Fe3O4 (0,005) —> X chứa nH+ = 0,04 —> nO2 = 0,01 n khí anot = 0,03 —> nCl2 = 0,02 —> nKCl = 0,04 Bảo toàn electron: 2nCu = 4nO2 + 2nCl2 —> nCu = 0,04 —> nCuSO4 = 0,04 —> m = 9,38

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP