Hỗn hợp X gồm FeO Fe2O3 và Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm FeO, F...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Cu. Hoà tan hết X trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y chứa 3 chất tan trong đó có 2 chất có cùng nồng độ mol. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 0,56 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5) , dung dịch Z và 133,7 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng FeO trong hỗn hợp X gần nhất với A. 10,86% B. 12,84% C. 11,96% D. 13,85%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y chứa 3 chất tan là FeCl2 (a), CuCl2 (b), HCl dư (c) nH+ dư = c = 4nNO = 0,1 Bảo toàn Cl —> nAgCl = 2a + 2b + 0,1 Bảo toàn electron —> nFe2+ = 3nNO + nAg —> nAg = a – 0,075 —> m↓ = 143,5(2a + 2b + 0,1) + 108(a – 0,075) = 133,7 (1) Phản ứng hòa tan Cu: Cu + 2FeCl3 —> CuCl2 + 2FeCl2 Dễ thấy nCuCl2 < nFeCl2 nên: Nếu a = c = 0,1 thì (1) —> b = 0,31 > a: Loại Vậy b = c = 0,1 —> a = 0,25 X gồm FeO (x), Fe2O3 (y) và Cu (0,1) Bảo toàn Fe —> x + 2y = 0,25 Bảo toàn electron —> 2y = 0,1.2 —> x = 0,05 và y = 0,1 —> %FeO = 13,85%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP