Chất hữu cơ X mạch hở có thành...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất hữu cơ X mạch h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất hữu cơ X mạch hở có thành phần gồm C, H, O chỉ chứa một loại nhóm chức không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. Đun nóng X với dung dịch NaOH dư thu được hai chất hữu cơ là Y và Z. Chất Y phản ứng NaOH (CaO, t°) thu được hidrocacbon D. Cho D phản ứng với H2O thu được chất Z. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần x lít O2 (đktc). Sản phẩm sau cháy sục vào dung dịch chứa 0,28 mol Ba(OH)2 đến phản ứng hoàn toàn thu được y gam kết tủa, giá trị tương ứng của x và y là: A. 15,68 và 17,91 B. 13,44 và 11,82 C. 11,2 và 15,55 D. 11,2 và 17,91 dangthuytien2001 trả lời 27.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa(OH)2 = 0,28 —> Để tạo kết tủa thì nCO2 < 0,28.2 = 0,56 —> Số C < 5,6 —> X là CH2=CH-COO-C2H5 Y là CH2=CH-COONa Z là C2H5OH D là CH2=CH2. CH2=CH-COO-C2H5 + 6O2 —> 5CO2 + 4H2O —> nO2 = 0,6 —> x = 13,44 nCO2 = 0,5 —> nBaCO3 = 0,06 —> y = 11,82

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP