Trộn rất nhanh dung dịch chứa 0 09...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn rất nhanh dung ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn rất nhanh dung dịch chứa 0,09 mol HCl vào dung dịch chứa 0,08 mol Na2CO3 thu được x mol khí CO2 giá trị của x là: A. 0,08 B. 0,06 C. 0,03 D. 0,045

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 min = nHCl – nNa2CO3 = 0,01 nCO2 max = nHCl/2 = 0,045 Thực tế 0,01 < nCO2 < 0,045 —> Chọn x = 0,03

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP