Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành điện phân ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0.4M và Cu(NO3)2 0.5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp cường độ dòng điện không đổi I=5A trong thời gian 8492s thì dừng điện phân, ở anot thoát ra 3,36l khí đktc. Cho m gam bột fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy khí NO thoát ra (spk duy nhất) và 0,8m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là: A. 29,4 B. 25,2 C. 16,8 D. 19,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bài đã có sẵn, bấm đây để xem giải. Chú ý: Các bài sau sẽ xóa ngay nếu viết số thập phân bằng dấu chấm, hoặc viết sai công thức: fe

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP