Cho V1 lít dung dịch Ca OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho V1 lít dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho V1 lít dung dịch Ca(OH)2 có pH=13 với V2 lít dung dịch HNO3 có pH=2 thu được (V1+V2) lít dung dịch có pH=10. Tỉ lệ V1:V2 bằng : A. 2:9 B. 8:9 C. 11:99 D. 3:4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
pH = 13 —> nOH- = 0,1V1 pH = 2 —> nH+ = 0,01V2 pH = 10 —> nOH- dư = 0,0001(V1 + V2) —> 0,1V1 – 0,01V2 = 0,0001(V1 + V2) —> 0,0999V1 = 0,0101V2 —> V1 : V2 = 101/999

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP