Hỗn hợp X gồm axit axetic axit oxalic...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm axit a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit oxalic và axit ađipic. Để trung hòa 16,94 gam X cần 300 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 23,76 gam CO2 và 7,74 gam H2O. Phần trăm khối lượng của axit ađipic trong hỗn hợp X là: A. 34,5% B. 51,7% C. 38,8% D. 43,1%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol CH3COOH, (COOH)2 và (CH2)4(COOH)2 mX = 60a + 90b + 146c = 16,94 nNaOH = a + 2b + 2c = 0,3 nCO2/nH2O = 54/43 —> 43(2a + 2b + 6c) = 54(2a + b + 5c) —> a = 0,08; b = 0,07; c = 0,04 —> %(CH2)4(COOH)2 = 34,47%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP