Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl fomat...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl fomat và isopropyl fomat rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,15M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình 1 tăng lên 3,6 gam và bình 2 có m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 20,0 B. 40,0 C. 32,4 D. 30,0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Các este đều no, đơn chức, mạch hở nên nCO2 = nH2O = 0,2 nCa(OH)2 = 0,3 —> nCaCO3 = 0,2 —> mCaCO3 = 20 gam

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP