Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Mg, Mg(NO3)2, Fe, Fe2O3, Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,1 mol HNO3 và 0,75 mol H2SO4 thu được dung dịch Y chỉ chứa (m+67,58) gam hỗn hợp muối và 5,824 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc, gồm hai khí trong đó có một khí không màu hóa nâu trong không khí) với tổng khối lượng là 3,04 gam. Cho Ba(OH)2 dư vào Y (điều kiện không có không khí) thu được 223,23 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 có trong X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 45% B. 38% C. 33% D. 27% Le Thanh Nhan trả lời 28.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z gồm NO (0,09) và H2 (0,17) Bảo toàn khối lượng: m + 0,1.63 + 0,75.98 = m + 67,58 + 3,04 + mH2O —> nH2O = 0,51 Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,06 Bảo toàn N —> nNO3-(X) = 0,05 nH+ = 0,1 + 0,75.2 = 4nNO + 2nH2 + 10nNH4+ + 2nO —> nO = 0,15 —> nFe2O3 = 0,05 nBa(OH)2 phản ứng = nSO42- = 0,75 —> nOH trong ↓ = 0,75.2 – nNH4+ = 1,44 Kết tủa gồm BaSO4 (0,75), OH- (1,44) và các ion kim loại. —> m kim loại = 24 —> mX = m kim loại + mNO3- + mO = 29,5 —> %Fe2O3 = 27,12%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP