Hỗn hợp X gồm một andehit đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một andehit đơn chức mạch hở và một ankin (phân tử ankin có cùng số nguyên tử H nhưng ít hơn một nguyên tử C so với andehit). Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được 2,4 mol CO2 và 1 mol H2O. Nếu cho 1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được khối lượng kết tủa tối đa là: A. 308,0 gam B. 230,4 gam C. 144,0 gam D. 301,2 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số H = 2nH2O/nX = 2 —> Ankin là C2H2 (a mol) —> Anđehit là CH≡C-CHO (b mol) nX = a + b = 1 nCO2 = 2a + 3b = 2,4 —> a = 0,6 và b = 0,4 —> Kết tủa gồm C2Ag2 (0,6) và CAg≡C-COONH4 (0,4) và Ag (0,8 mol) —> m↓ = 308

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP