E là hỗn hợp gồm triglixerit X và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon E là hỗn hợp gồm tri...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
E là hỗn hợp gồm triglixerit X và peptit Y mạch hở (tỷ lệ mO : mN trong E là 32 : 7). Cho 0,15 mol hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với 450ml dung dịch NaOH 1M thu được 74,4 gam hỗn hợp F gồm 3 muối trong đó muối của axit glutamic và muối của glyxin. Phần trăm khối lượng muối có khối lượng mol lớn nhất trong hỗn hợp F gần nhất với A. 21. B. 62. C. 56. D. 61.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX : nNaOH = 1 : 3 nE : nNaOH = 0,15 : 0,45 = 1 : 3 —> Y cũng tác dụng với NaOH theo tỉ lệ nY : nNaOH = 1 : 3 —> Y là Gly-Glu Đặt x, y là số mol X, Y —> nE = x + y = 0,15 mO : mN = 32 : 7 —> nO = 4nN —> 6x + 5y = 4.2y —> x = 0,05 và y = 0,1 —> nGlyNa = nGluNa2 = 0,1 —> mGlyNa + mGluNa2 = 28,8 —> %RCOONa = (74,4 – 28,8)/74,4 = 61,29%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP