Cho 10 gam este X có CTPT C5H8O2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 10 gam este X có...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 10 gam este X có CTPT C5H8O2 thuỷ phân hoàn toàn trong môi trường kiềm tạo thành hỗn hợp sản phẩm Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được tối đa 43,2 gam Ag. Số đồng phân cấu tạo thoả mãn X là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nX = 0,1 —> nY = 0,2 nAg = 0,4 = 2nY nên cả 2 chất trong Y đều tráng gương. X là: HCOO-CH=CH-CH2-CH3 HCOO-CH=C(CH3)2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP