Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn a ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm FeS, FeS2, CuS, CuS2 trong dung dịch chứa 1,9 mol H2SO4 đặc nóng vừa đủ thu được 1,71 mol khí SO2 duy nhất và dung dịch Y. Thêm BaCl2 dư vào Y được m gam kết tủa. Giá trị gần nhất của m là A. 25 B. 45. C. 75 D. 135

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi X thành Fe (a), Cu (b) và S (c) Bảo toàn electron: 3a + 2b + 6c = 1,71.2 (1) Dung dịch Y chứa Fe3+ (a), Cu2+ (b), bảo toàn điện tích —> nSO42- = (3a + 2b)/2 Thế (1) vào —> nSO42- = 1,71 – 3c Bảo toàn S: c + 1,9 = 1,71 – 3c + 1,71 —> c = 0,38 —> nBaSO4 = nSO42- = 1,71 – 3c = 0,57 —> mBaSO4 = 132,81

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP