Cho m gam hỗn hợp Y gồm axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp Y ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp Y gồm axit axetic, phenol, ancol etylic tác dụng vừa đủ với Na thu được 19,6 gam hỗn hợp muối X. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 10,6 gam muối cacbonat. Nếu cho 30,4 gam hỗn hợp Y trên tác dụng với Na dư thì thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là: A. 6,72 B. 4,48 C. 9,68 D. 3,36

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt X —> nNa2CO3 = 0,1 —> nNa = 0,2 và nH2 = 0,1 Bảo toàn khối lượng: mY + mNa = m muối + mH2 —> mY = 15,2 Tỉ lệ: 15,2 gam Y tạo ra 0,1 mol H2 —> 30,4 gam Y tạo ra 0,2 mol H2 —> V = 4,48 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP