Cho axit cacboxylic X mạch hở không phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho axit cacboxylic ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho axit cacboxylic X (mạch hở, không phân nhánh) tác dụng với Na, thu được 6,15 gam hỗn hợp chất rắn Y và 0,04 mol H2. Hòa tan hết Y vào dung dịch NaOH dư, cô cạn được chất rắn Z. Nung Z với CaO đến phản ứng hoàn toàn thu được a mol một hiđrocacbon. Giá trị của a là A. 0,045 B. 0,030 C. 0,035 D. 0,040

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,04 —> nR(COONa)x = 0,08/x Chất rắn gồm muối và có thể có Na dư nên: mR(COONa)x ≤ 6,15 —> R + 67x ≤ 6,15x/0,08 —> R ≤ 9,875x X không nhánh nên x = 1 hoặc 2 x = 1 —> R = 1: Loại vì vôi tôi xút thu được hiđrocacbon. x = 2 —> R = 0 hoặc R = 14. Loại R = 0 với lý do như trên. Vậy R = 14 là nghiệm duy nhất. —> nCH2(COONa)2 = 0,04 —> nCH4 = 0,04

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP