Hấp thụ hoàn toàn 6 72 lít khí...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hoàn toàn 6,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 3M và Ca(OH)2 0,5M sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 10 B. 15 C. 30 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,3 và nCa(OH)2 = 0,05 —> nOH- = 0,4 Từ nOH- = 0,4 và nCO2 = 0,3 —> nCO32- = 0,1 và nHCO3- = 0,2 Từ nCO32- = 0,1 và nCa2+ = 0,05 —> nCaCO3 = 0,05 —> m = 5 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP