Cho m gam hỗn hợp M gồm glixerol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp M ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp M gồm glixerol, etilen glicol, axit axetic và axit oxalic tác dụng với Na dư thu được 51,9 gam muối T. Đốt cháy hoàn toàn muối T thu được 47,7 gam muối cacbonat. Nếu cho 10,7 gam hỗn hợp M trên tác dụng với Na dư thì thu được V lit khí H2 (đktc). Giá trị của V là A. 10,08 B. 6,72 C. 5,04 D. 3,36

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đốt T —> nNa2CO3 = 0,45 —> nNa = 0,9 —> nH2 = 0,45 Bảo toàn khối lượng: mM + mNa = mT + mH2 —> mM = 32,1 Tỷ lệ: 32,1 gam M —> nH2 = 0,45 —> 10,7 gam M —> nH2 = 0,15 —> V = 3,36 lít

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP