Điện phân 500 ml dung dịch Cu NO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân 500 ml dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân 500 ml dung dịch Cu(NO3)2 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,5 A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%) thu được dung dịch X. Cho 28 gam Fe vào dung dịch X thu được 19,5 gam hỗn hợp kim loại và một chất khí không màu, hoá nâu trong không khí (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là A. 5,36 B. 0,76 C. 2,68 D. 1,52

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCu(NO3)2 = 0,5 nCu(NO3)2 bị điện phân = x —> X chứa HNO3 (2x) và Cu(NO3)2 dư (0,5 – x) —> nNO = nH+/4 = 0,5x Bảo toàn electron: 2nFe phản ứng = 3.0,5x + 2(0,5 – x) —> nFe phản ứng = 0,5 – 0,25x —> 28 – 56(0,5 – 0,25x) + 64(0,5 – x) = 19,5 —> x = 0,25 —> ne = 2x = It/F —> t = 16300s = 5,36h

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP