Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện phản ứng n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe3O4 (trong điều kiện không có không khí) thu được 234,75 gam chất rắn X. Chia X thành 2 phần: Cho phần 1 tác dụng với dd NaOH dư thu được 1,68 lít khí H2 ở đktc và m gam chất rắn. Hòa tan hết m gam chất rắn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch chứa 82,8 gam muối và 0,6 mol SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Hòa tan hết phần 2 trong 12,97 lít dung dịch HNO3 1M thu được hỗn hợp khí gồm 1,25mol NO và 1,51 mol NO2 và dung dịch A chứa các chất tan đều là muối trong đó có a mol Fe(NO3)3. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây: A. 1,1 B. 1,5 C. 1,0 D. 1,2 builinhtan trả lời 30.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Phần 1: nH2 = 0,075 —> nAl dư = 0,05 8Al + 3Fe3O4 —> 4Al2O3 + 9Fe 8x……….3x…………….4x……..9x Chất rắn không tan trong NaOH là Fe (9x mol). Với H2SO4 đặc nóng —> Fe3+ (u) và Fe2+ (v) Bảo toàn electron: 3u + 2v = 0,6.2 m muối = 400a/2 + 152b = 82,8 —> u = 0,3 và v = 0,15 —> 9x = u + v —> x = 0,05 Vậy phần 1 chứa Al (0,05), Al2O3 (0,2) và Fe (0,45) —> mPhần 1 = 46,95 —> mPhần 2 = mX – mPhần 1 = 187,8 —> mPhần 2 = 4mPhần 1 Vậy phần 2 chứa các chất có số mol gấp 4 phần 1. Phần 2 chứa Al (0,2), Al2O3 (0,8) và Fe (1,8) —> nO = 0,8.3 = 2,4 nH+ = 12,97 = 4nNO + 2nNO2 + 2nO + 10nNH4+ —> nNH4+ = 0,015 Dung dịch A chứa Fe3+ (a mol), Fe2+ (y mol) và các ion khác. Bảo toàn Fe —> a + b = 1,8 Bảo toàn electron —> 3a + 2b + 0,2.3 = 1,25.3 + 1,51 + 0,015.8 —> a = 1,18 và b = 0,62

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP