Cho các phát biểu sau: a Nhôm là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: a) Nhôm là kim loại nhẹ, dẫn điện tốt nên được sử dụng để làm dây dẫn điện. b) Để bảo quản Na trong phòng thí nghiệm người ta ngâm chúng trong cồn nồng độ cao. c) Có thể dùng giấm ăn để làm sạch lớp cặn trong các đáy xoong, nồi đun nước. d) Nguyên tử kim loại kiềm đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns1. e) Các muối cacbonat của kim loại kiềm dễ bị nhiệt phân. Số phát biểu đúng là: A. 3 B. 5 C. 4 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Sai, ngâm trong dầu hỏa. (c) Đúng, cặn chứa CaCO3, tan trong giấm ăn (CH3COOH loãng). (d) Đúng (e) Sai, muối cacbonat kim loại kiềm không bị nhiệt phân.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP