Trong bình kín chứa hidrocacbon X và hidro...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong bình kín chứa ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong bình kín chứa hidrocacbon X và hidro. Nung nóng bình đến khi phản ứng hoàn toàn thu được khí Y duy nhất. Ở cùng nhiệt độ, áp suất trong bình trước khi nung nóng gấp 3 lần áp suất trong bình sau khi nung. Đốt cháy một lượng Y, thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam nước.Công thức phân tử của X là: A. C2H2 B. C2H4 C. C4H6 D. C3H4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt Y —> nCO2 = 0,2 và nH2O = 0,3 —> nY = nH2O – nCO2 = 0,1 —> Số C = nCO2/nY = 2 —> Y là C2H6 n trước phản ứng = 3nY = 0,3 —> nH2 = n trước phản ứng – nY = 0,2 —> nX : nH2 = 1 : 2 —> X là C2H2.

Gửi 5 năm trước

1
Sao lại suy ra đc nX:nH2 – Thanh Do5 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP