Rót từ từ dung dịch chứa 0 8...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Rót từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Rót từ từ dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào dung dịch hỗn hợp X chứa x mol Na2CO3 và 0,5 mol NaHCO3 thu được 0,25x mol CO2. Khối lượng chất tan trong dung dịch X là: A. 109,84 B. 120,18 C. 108,36 D. 110,24

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP