Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi ancol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn V...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi ancol X (no, mạch hở) bằng lượng O2 vừa đủ, thu được 7V lít hỗn hợp CO2 và hơi H2O (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Biết X không tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Số công thức cấu tạo bền phù hợp với X là A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X: CnH2n+2Ox —> n + (n + 1) = 7 —> n = 3 Các cấu tạo phù hợp: CH3-CH2-CH2OH CH3-CHOH-CH3 CH2OH-CH2-CH2OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP