Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan m gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và KCl vào nước, thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X (điện cực trơ, màng ngăn xốp) với cường độ dòng điện 3,24A trong thời gian 4 giờ 38 phút, thu được 5,6 lít khí (đktc). Dung dịch sau điện phân hòa tan vừa hết 4,8 gam MgO. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của m là A. 80,95 B. 56,26 C. 85,42 D. 34,04

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nMgO = 0,12 —> nH+ = 0,24 ne = It/F = 0,56 Catot: nCu = a và nH2 = b —> 2a + 2b = 0,56 Anot: nCl2 = c và nO2 = d —> 2c + 4d = 0,56 n khí tổng = b + c + d = 0,25 Dung dịch sau điện phân chứa NO3- (2a), K+ (2c) và H+ (0,24) Bảo toàn điện tích —> 2c + 0,24 = 2a —> a = 0,22; b = 0,06; c = 0,1; d = 0,09 Ban đầu: nCu(NO3)2 = a = 0,22 nKCl = 2c = 0,2 —> m = 56,26

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP