Hỗn hợp E chứa ba axit béo X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa ba ax...

-1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa ba axit béo X, Y, Z và chất béo T được tạo ra từ X, Y, Z và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn 52,24 gam E cần dùng vừa đủ 4,72 mol O2. Nếu cho lượng E trên vào dung dịch nước Br2 dư thì thấy có 0,2 mol Br2 phản ứng. Mặt khác, cho lượng E trên vào dung dịch NaOH (dư 15% so với lượng phản ứng) thì thấy có 0,18 mol NaOH phản ứng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với: A. 55,0 B. 56,0 C. 57,0 D. 58,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP