Hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 và Fe2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Cu, Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Cu, Fe3O4 và Fe2O3 có cùng số mol. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m + 319,09 gam kết tủa. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là: A. 3,808 B. 4,032 C. 3,584 D. 4,256

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCu = nFe3O4 = nFe2O3 = x —> nO = 7x —> nH2O = 7x —> nAgCl = nHCl = 2nH2O = 14x Bảo toàn electron: nAg = 2x + x = 3x —> m↓ = 143,5.14x + 108.3x = 64x + 232x + 160x + 319,09 —> x = 0,17 Với HNO3: 3nNO = 2x + x —> nNO = 0,17 —> V = 3,808

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP