Cho 4 8 gam Br2 nguyên chất vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 4,8 gam Br2 nguy...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 4,8 gam Br2 nguyên chất vào dung dịch chứa 12,7 gam FeCl2 thu được dung dịch A. Cho dung dịch AgNO3 dư vào A thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là: A. 28,5 B. 55,58 C. 39,98 D. 44,3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFeCl2 = 0,1; nBr2 = 0,03 Bảo toàn electron: nFe2+ = 2nBr2 + nAg —> nAg = 0,04 nAgCl = 0,2 và nAgBr = 0,06 —> m↓ = 44,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP