Số chất có cấu tạo C8H10O là dẫn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Số chất có cấu tạo C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Số chất có cấu tạo C8H10O là dẫn xuất benzen không tác dụng Natri là: A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Không tác dụng với Na nên không có nhóm OH: C6H5-O-CH2-CH3 C6H5-CH2-O-CH3 CH3-C6H4-O-CH3 (o, m, p)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP