Cho sơ đồ sau: Các chất X Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ sau: Các c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ sau: Các chất X, Y, Z lần lượt là: A. K[Cr(OH)4] (KCrO2.2H2O), K2CrO4, CrSO4. B. K2CrO4, K2Cr2O7, Cr2(SO4)3. C. K2Cr2O7, K2CrO4, Cr2(SO4)3. D. K[Cr(OH)4] (KCrO2.2H2O), K2Cr2O7, Cr2(SO4)3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Cr(OH)3 + Br2 + KOH —> K2CrO4 + KBr + H2O 2K2CrO4 + H2SO4 —> K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O K2Cr2O7 + H2SO4 + SO2 —> K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O Cr2(SO4)3 + NH3 + H2O —> Cr(OH)3 + (NH4)2SO4 —> Chọn B: K2CrO4, K2Cr2O7, Cr2(SO4)3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP