Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al vào nước thu được 3,024 lít khí (đktc), dung dịch Y và chất rắn không tan Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch CuSO4 dư, kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch có khối lượng giảm đi 1,38 gam. Cho từ từ 55 ml dung dịch HCl 2M vào Y thu được 5,46 gam chất rắn. Giá trị của m là A. 8,20. B. 7,21. C. 8,58. D. 8,74.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Z là Al dư: 2Al + 3Cu2+ —> 3Cu + 2Al3+ —> nAl dư = 2.1,38/(64.3 – 27.2) = 0,02 Do có Al dư nên Y chỉ chứa Ba(AlO2)2 (a mol) nHCl = 0,11 > nAl(OH)3 = 0,07 —> Al(OH)3 đã bị hòa tan một phần. nH+ = 0,11 = 4.2a – 0,07.3 —> a = 0,04 Phần X phản ứng gồm Ba (0,04), Al (0,08) và O Bảo toàn electron: 0,04.2 + 0,08.3 = 2nO + 2nH2 —> nO = 0,025 —> mX = 0,04.137 + 27(0,08 + 0,02) + 16.0,025 = 8,58

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP