Cho 38 4 gam hỗn hợp Fe FeO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 38,4 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 38,4 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe, Fe3O4 tác dụng với 2,4 mol HNO3 (dư) rong dung dịch, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch X. Dung dịch X phản ứng với 1400ml dung dịch NaOH 1M thu được 42,8 gam kết tủa. Giá trị của V là: A. 8,96 B. 6,72 C. 11,2 D. 3,36

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNaOH = 1,4 và nFe(OH)3 = 0,4 —> nH+ dư = 1,4 – 0,4.3 = 0,2 Ban đầu: nFe = a, nO = b, nNO = c —> 56a + 16b = 38,4 nH+ phản ứng = 2,4 – 0,2 = 2b + 4c ne = 3a = 2b + 3c —> a = 0,6; b = 0,3; c = 0,4 —> V = 8,96 lít

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP